Werkwijze

U mist de kennis, expertise en/ of het kapitaal om uw concept verder te ontwikkelen en te lanceren. EMB Ventures kan u hierbij ondersteunen. Wij helpen u het maximale te behalen. EMB Ventures hanteert hiervoor een unieke werkwijze.

1.

Oriënterend gesprek

Transparantie en openheid zijn belangrijke factoren bij het bespreken van uw concept. EMB Ventures is van mening dat de samenwerking versterkend moet zijn. Tijdens het oriënterend gesprek moet blijken of de bekende “klik” er is.

2.

Concurrentieonderzoek

Met de informatie uit het concurrentieonderzoek kan er bepaald worden hoe u zich kunt onderscheiden. Het is zeer belangrijk om in kaart te brengen wie de concurrenten zijn.

3.

Kansensessie

EMB Ventures zal voor u een sessie beleggen, waar een financieel specialist, een marketeer en een conceptueel denker aan deel zullen nemen. Vanuit de creativiteit en expertise van alle deelnemers zullen de kansen van uw concept besproken worden.

4.

Voorlopige (verkorte) businesscase

Op basis van de verzamelde informatie wordt een voorlopige (verkorte) businesscase opgesteld om te kijken of uw concept rendabel zou kunnen worden. Hierbij worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico's.

5.

Voorlopige afspraken maken

In het overleg dat, na het opstellen van de voorlopige (verkorte) businesscase, met u plaats zal vinden, wordt besproken welke investeringen er noodzakelijk zijn en wat het belang van EMB Ventures in uw onderneming zal worden. Deze afspraken kunnen, afhankelijk van het resultaat van het marktonderzoek, nog gewijzigd worden.

6.

Marktonderzoek

EMB Ventures brengt middels een marktonderzoek de markt voor uw concept in kaart. Er wordt onder andere gekeken naar wie eventuele klanten zijn, waar hun behoefte liggen en waar zij zich bevinden.

7.

Definitieve afspraken

Op basis van de resultaten van het marktonderzoek worden de eerdergemaakte afspraken bekrachtigd of aangepast.

8.

Project detailplanning

EMB Ventures maakt een project detailplanning, waarin vastgelegd wordt welke kennis, expertise en investeringen er nodig zijn, die het concept tot een succes zouden kunnen maken. De implementatie van de project detailplanning zal hierna plaatsvinden.

9.

Pilot

De pilot wordt gestart zodra de producten en / of services zijn ontwikkeld. De marketing- en salesstrategie dienen dan ook vastgesteld te zijn. Deze complete fase van ontwikkeling tot testen wordt binnen maximaal zes maanden afgerond. Hierna vindt binnen een week herijking plaats.

10.

Vaststellen definitieve business case

Op basis van alle resultaten wordt de definitieve business case vastgesteld.